Historický a umělecko-historický výzkum

Výzkum realizují všichni členové konsorcia (MUO, UP, MU) skrze své odborné pracovníky. Celý základní výzkum je řízen Katedrou dějin umění Univerzity Palackého v Olomouci.

Multidisciplinárně složený kolektiv vědeckých pracovníků vede renomovaný a evropsky uznávaný specialista v oboru historie umění a architektury prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. Výběr spolupracovníků různé institucionální příslušnosti (Katedra dějin umění UP; Seminář dějin umění MU; Muzeum umění Olomouc; Ústav dějin umění AV ČR; Katedra historie UP) byl podmíněn intenzivním zájmem o danou problematiku. Každý z nich se již tématu věnoval v odborných článcích či absolventských pracích. Navrhované složení týmu vyhovuje standardům na zapojení vědeckých pracovníků různých věkových skupin a stupňů vědecké pokročilosti (od renomovaných univerzitních profesorů až po postgraduální studenty). Složení týmu by mělo být garancí jak vědecké kvality, mezinárodního, interdisciplinárního a multidisciplinárního přístupu k problematice, tak rovněž nároků na genderovou a věkovou vyváženost.

Muzeum umění Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci a Masarykova univerzita v Brně jako členové konsorcia tvoří dostatečně způsobilý a zkušený svazek. Každá jednotlivá instituce má s projekty podobného rozsahu zkušenosti. Katedra dějin umění UP úspěšně ukončila sedmiletý projekt základního výzkumu Morava a svět: Umění v otevřeném multikulturním prostoru se 748 registrovanými výstupy v databázi RIV. Zásadní měrou také spolupracovala na projektu Olomoucké baroko. Seminář dějin umění MU v Brně pracuje podobným způsobem. V minulosti jeho pracovníci řešili a stále řeší několik dílčích grantových projektů analyzujících související problematiku umění a kultury raného novověku na Moravě a ve střední Evropě. Z větších projektů řešili výzkumný záměr „Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura (MSM0021622426)“. Publikační výstupy a jejich odborná relevance je dostupná v bibliografii jednotlivých členů Semináře (http://www.phil.muni.cz/dejum/index.php?selectedMenu=9). Muzeum umění Olomouc se kromě Olomouckého baroka a projektů monografií olomouckých biskupů a arcibiskupů soustavně věnuje prezentaci a výzkumu umění napříč staletími. Každoročně pořádá více než desítku krátkodobých výstav a publikuje podobné množství odborných katalogů. Publikační portfolio Muzea umění Olomouc čítá více než 200 odborných monografií. 

Vážení návštěvníci našich internetových stránek, historický a umělecko-historický výzkum probíhá. Již brzy zde budeme publikovat nejzajímavější odborné výstupy či fotografie.

Fotogalerie
Tizian Vecellio zv. Tizian, Apollón a Marsyas, po 1550

olejomalba na plátně, 220x204 cm, AO AMK, inv. č. KE 2370, O 107; nejcennější obraz arcibiskupských sbírek byl součástí nákupu kabinetu obrazů bratří Imstenraedtů v roce 1673.

Anthonis van Dyck, Anglický král Karel I. a jeho manželka Henrietta Marie, 1632

olejomalba na plátně, 104x176 cm, AO AMK, inv. č. KE 2372, O 406; obraz arcibiskupských sbírek byl součástí nákupu kabinetu obrazů bratří Imstenraedtů v roce 1673.

Filippo Abbiati, Filosof I

AO-AMK, inv. č. KE 2153, O 284; Fillippo Abbiati byl činný v druhé polovině 60. let 17. století pro biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna


© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2016