Koně v piškotech. Slavnosti na dvoře císaře Leopolda I.

Koně v piškotech. Slavnosti na dvoře císaře Leopolda I.
krátkodobá výstava

Arcidiecézní muzeum Kroměříž | 22. 6. 2017 – 1. 10. 2017

Bojovat se nemusí pouze na poli válečném, slavnosti nemusí být pouze jednoduchou radovánkou. V Evropě 2. pol. 17. stol. řinčely nejenom zbraně, ale také podkovy koní dvou panovníků. Ludvík XIV. a Leopold I. se neutkali pouze v bahně bojišť, ale také v písku arén a na prknech jevišť. Ve jménu státní a panovnické propagandy skládali přední komponisté oslavné árie, architekti vytvářeli spektakulární scény, zpěváci pěli, koně a tanečníci tančili a umělci dokumentovali. Obrazové a grafické přepisy slavností se z Paříže a Vídně šířily po celé Evropě. Na císařském dvoře ve Vídni byly každý rok psány nové opery a představení, nezřídka prezentujících císaře, jeho manželku či dvořany v rolích mytologických hrdinů. 

Výstava představí obrazovou a grafickou dokumentaci těchto slavností, dvorskou hudbu a konečně architekty, malíře, grafiky, skladatele, nakladatele a celou řadu dalších, kteří s odznaky svých profesí stáli v pozadí za přepychovými kulisami barokního spektáklu.

K výstavě byl publikován odborný katalog, který je k zakoupení na pokladnách Muzea umění Olomouc či online zde

Další informace zde a zde

AUTOŘI VÝSTAVY | Kateřina Fajtlová, Miroslav Kindl

KURÁTOR VÝSTAVY | Miroslav Kindl
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ | Miroslav Kindl, Tomáš Lampar
GRAFICKÉ ŘEŠENÍ | Petr Šmalec
KONZERVÁTORKA A RESTAURÁTORKA | Libuše Vybíralová, Eliška Sklenářová
PŘEKLADATELKA TEXTŮ | Eva Žallmannová

Fotogalerie
Léopold Ier de Habsbourg

Leopold I, mezi 1685 a 1699, Peace Palace Library, Haag


© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2016